Rovnováha
 nielen v pohybe

Skupinové cvičenia detí


Prečo práve Baby Balance?1. Stimuluje psychomotorický a sociálno-emocionálny vývin detí


2. Uľahčuje adaptáciu detí v novom sociálnom prostredí


3. Podporuje schopnosť presadiť sa v kolektíve4. Vedie dieťa k samostatnému, zdravo sebavedomému konaniu


5. Je vhodnou prípravou na vstup do materskej školyČo vám prináša Baby Balance ?


1. Rozcvičky prispôsobené aktuálnym pohybovým schopnostiam detí

2. Tanečno – pohybové choreografie

3. Riekanky zmerané na artikuláciu a dramatický prejav

4. Základné rytmické cvičenia

5. Pohybové cvičenia zamerané na rozvoj hrubej motoriky a osvojenie správnych pohybových stereotypov

6. Rituálne činnosti, ktoré rozvíjajú emocionálne a sociálne myslenie a vnímanie detí

7. Relaxačné aktivity

8. Orientácia v priestore a i.