Členské a úhrada

                                                                       

                                                               Jesenný kurz 2023

                                                                                                  september, október,november, december

                                                                                                                              12 cvičení- 96 eur
                                                                          JAR 2023

                                                                                                            apríl, máj , jún

                                                                                     Mini/Explorer, Explorer, Junior -  11 cvičení / 82 €

                                                                                                                   Mini 1, Mini 2- 11 cvičení  /88 


Zima 2023

 Január, Február, Marec

Mini/Explorer, Explorer, Junior -  10 cvičení / 75 €

Mini 1, Mini 2- 10 cvičení  /80 

Výška členského závisí od počtu cvičení v konkrétnom semestri.Realizácia úhrady

Prevodom na účet / V hotovosti lektorke najneskôr na cvičení
Účet IBAN: SK3609000000005188549531
Poznámka: členské – meno dieťaťa

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Zdravý pohyb pre najmenších