Členské a úhrada

                                                                               

  

Zima 

 Január, Február, Marec

Mini/Explorer, Explorer, Junior -  10 cvičení / 70 €

Výška členského závisí od počtu cvičení v konkrétnom semestri.

JAR

MINI 3,Mini/Explorer, Explorer, Junior -  10 cvičení / 70 €

Realizácia úhrady

Prevodom na účet / V hotovosti lektorke najneskôr na cvičení
Účet IBAN: SK3609000000005188549531
Poznámka: členské – meno dieťaťa

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Zdravý pohyb pre najmenších